Yến Sơ Chế Loại 2

Yến sào thô Trang thảo loại 2 là yến tổ nhỏ, từ 12 – 15 tổ/100g. Chưa qua sơ chế, còn lông yến trong tổ…

Mã: YSC1-1 Danh mục: Từ khóa: ,